IndieGames

Jak vytvořit plošinovku, část 2: Vytvoření hratelné postavy

V prvním díle jsme si představili základní části enginu GDevelop. Plynule na něj navážeme a ukážeme si, jak do projektu přidat hlavní charakter, který pak budou moci hráči ovládat.

Krok 1: Vytvořte objekt

Prvním krokem je vytvoření objektu, který představuje hratelnou postavu. Pokud jste postupovali podle první části tohoto kurzu, měl by to být známý proces.

 • Vytvořte objekt Sprite s názvem „Player“.
 • Jako jediný snímek animace použijte asset „p1_stand.png“.
 • Přiřaďte animaci název „Idle“.
 • Přetáhněte objekt do scény.

Poznámka. V dalších dílech si ukážeme, jak postavu animovat.

Krok 2: Přidejte chování k objektu

Pokud zobrazíte náhled hry, nemůžete ovládat objekt „Player“. Důvodem je, že ve výchozím nastavení objekty nic nedělají. Chcete-li, aby objekty něco dělaly, musíte jim přiřadit jedno nebo více chování.

GDevelop přichází s velkou knihovnou předdefinovaných chování (v angličtině Behaviors), které můžete k objektům přidat několika kliknutími. Jedním z těchto chování je simulace pohybu postavy podobně jako v plošinovkách.

 • Klikněte pravým tlačítkem na objekt Player.
 • Vyberte Edit object (upravit objekt).
 • Přepněte na kartu Behaviors (chování).
 • Klikněte na Add a behavior to the object (přidat chování k objektu).
 • Vyberte Platformer character.
 • Klikněte na Apply (použít).

Pokud si zobrazíte náhled hry, budete moci ovládat postavu pomocí šipek. Jak jste postavě přiřadili chování, začala na ni působit gravitace. V tomto případě charakter rychle vyletí z okna náhledu.

Krok 3: Sledujte objekt pomocí kamery

Aby postava nevypadávala, je potřeba do projektu přidat prostředí a kameru, která hráče sleduje. V této části se naučíte přiřadit kameru.

Nejprve musíte vytvořit Event (událost), pomocí které bude kamera sledovat hráče. V GDevelop vám události umožňují definovat příčinu a následek. Takže když se něco stane (příčina), můžete spustit něco jiného (následek).

Události se skládají ze dvou částí: podmínek a akcí. Podmínkou je, co určuje, kdy k události dojde. Akcí se myslí jev, co se následně stane.

GDevelop má velkou knihovnu podmínek a akcí, které do hry přidávají nejrůznější funkce. Velkou součástí učení GDevelopu je objevování dostupných možností.

V našem případě hra vyžaduje vycentrovat kameru na objekt, což uděláte následovně:

 • Otevře editor událostí.
 • Klikněte na Add a new event (přidat novou událost).
 • Bez zadání podmínky klikněte na Add action (přidat akci). Nezadáním podmínky se akce spustí v každém snímku. Pokud tedy hra běží rychlostí 60 FPS, akce běží šedesátkrát za sekundu.
 • Klikněte na Other actions (další akce).
 • Rozbalte Layers and cameras (vrstvy a kamery).
 • Vyberte Center the camera on an object (vycentrovat kameru na objekt).
 • Vyberte objekt „Player“.
 • Klikněte na OK.
Takto bude vypadat nově vytvořená událost

V náhledu hry postava stále padá – koneckonců stále neexistuje žádné prostředí, o které by se mohla zachytit – ale kamera také sleduje hráče. Výsledkem je, že hráč zůstává v okně náhledu a nikam nezmizí.

Zdroj: wiki.compilgames.net